1. Información al usuario

Transportes Sebastiàn Mateu, S.A., d’ara endavant, RESPONSABLE, és el Responsable del tractament de les dades personals de l'Usuari i l’informa que aquestes dades es tractaran de conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (GDPR), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), per la qual cosa se li facilita, a continuació, la informació del tractament:

Finalitat del tractament: mantenir una relació comercial amb l'Usuari. Les operacions previstes per a fer el tractament són:

Base jurídica del tractament: consentiment de l’interessat.

Criteris de conservació de les dades: es conservaran durant no més temps del necessari per a mantenir la finalitat del tractament i, quan ja no sigui necessari per a aquesta finalitat, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per a garantir la pseudonimització de les dades o la seva destrucció total.

Comunicació de les dades: No es comunicaran les dades a tercers, tret que sigui obligació legal.

Drets que té l'Usuari:

Dades de contacte per a exercir els vostres drets:

Transportes Sebastiàn Mateu, S.A.. Ctra. acc. Costa Brava (B-682) Km 1,4, SN - 08389 Palafolls (Barcelona).

Email: info@tsmlogistics.com

2. Carácter obligatori o facultatiu de la informació facilitada per l'usuari

Els Usuaris, per mitjà de les caselles corresponents i la introducció de dades en els camps, marcats amb l’asterisc (*) en el formulari de contacte o presentats en formularis de descàrrega, accepten expressament i de manera lliure i inequívoca, que les seves dades són necessàries per a l’atenció de la seva petició, per part del prestador, i que per tant la inclusió de les dades en els camps restants és voluntària. L’Usuari garanteix que les dades personals facilitades al RESPONSABLE són verídiques i es fa responsable de comunicar-ne qualsevol modificació.

El RESPONSABLE informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no es cediran en cap cas a tercers i que, sempre que es faci algun tipus de cessió de dades personals, se’ls demanarà prèviament el consentiment exprés, informat i inequívoc. Totes les dades sol·licitades per mitjà del lloc web són obligatòries, ja que són necessàries per a la prestació d’un servei òptim a l’Usuari. En cas que no es facilitin totes les dades, no es garanteix que la informació i serveis facilitats s’ajustin completament a les seves necessitats.

3. Mesures de seguretat

Que, de conformitat amb el que estableixen les normatives vigents en protecció de dades personals, el RESPONSABLE està complint amb totes les disposicions de les normatives GDPR per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits a l’article 5 del GDPR, pels quals es tracten de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat i adequades, pertinents i limitades al que és necessari en relació amb les finalitats per a les quals es tracten.

El RESPONSABLE garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableix el GDPR per tal de protegir els drets i llibertats dels Usuaris, i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.

  • Ctra. acc. Costa Brava (B-682) Km 1,4 · 08389, Palafolls Barcelona
  • Tel. 937 652 336 - Fax 93.765.24.56
  • info@tsmlogistics.com

2016/2024 © TSM Logistics · Operador Logístic Integral