• Magatzems de dipòsit.
 • Magatzems Sandach.
 • Magatzem amb registre sanitari per a productes alimentaris.
 • Magatzematge de producte acabat.
 • Magatzematge de matèries primeres.
 • Magatzematge amb sistema FIFO i LIFO.
 • Gestió de preparació de comandes.
 • Paletizació, retractilat i etiquetatge de mercaderia.
 • Gestió d'estocs.
 • Elaboració i impressió d'albarans de lliurament.
 • Càrrega i descàrrega de contenidors amb mercaderia no paletitzada.
 • Serveis de Transfer i Cross-docking.
 • Ctra. acc. Costa Brava (B-682) Km 1,4 · 08389, Palafolls Barcelona
 • Tel. 937 652 336 - Fax 93.765.24.56
 • info@tsmlogistics.com

2016/2024 © TSM Logistics · Operador Logístic Integral